OM Västergård

HOME >> CONTACT

Västergård förr och nu

Västergård har under snart 50 år vuxit från cirka 40 till dagens 150 hektar. Med lerhalter mellan 25 och 40 %, lämpar sig jorden mycket bra för modern växtodling. Animalieproduktion har inte förekommit på gården de senaste 60 åren.

 

Huvudbyggnaderna uppfördes 1874-1876. Familjen Håkansson köpte gården 1926. Mjölkproduktionen upphörde 1945 och de sista grisarna såldes 1967.

 

Vi arrenderar även en gård i Marieholm på 170 hektar. Marken är välarronderad och mer lättbrukad.

 

Driften innafattar även ett skötselavtal på 60 hektar.

 

I dag omfattar Västergård fem verksamhetsområden:

 

  • Jordbruket på egen och arrenderad mark med uppförökning av nya sorter i små mängder som specialitet (tre medarbetare).
  • Utsädesproduktion, drivs tillsammans med Svenska Foder (tre årsarbeten).
  • Byggfirma, inriktad på renovering och tillbyggnad (fyra medarbetare).
  • Rörläggningsfirma, med tonvikt på installation av värmepumpar samt värmepannor för spannmål (två medarbetare).
  • Fastighetsskötsel. Vi har byggt en förskola (Alfabo) i Tågarp som drivs av Svalövs Kommun. Vi står för fastighetsskötseln.

 

Årligen besöks Västergård av ett par hundra lantbrukare i olika typer av studiebesök.

 

Bästa Hälsningar

Lars Håkansson med familj och personal

 

Karin och Lars Håkansson.

VÄSTERGÅRD - Jordbruk i förädling.

 

Huvudbyggnaden uppfördes 1876. Övriga byggnader inrymmer bland annat en modern anläggning för utsädesproduktion.

ADRESS:

Västergård, 268 75 Tågarp

Tel: 0418-500 25, 0705-14 03 39

Fax: 0418-501 05

Västergård sedan 1874