OM Västergård

HOME >> CONTACT

Västergård förr och nu

Västergård har under snart 50 år vuxit från cirka 40 till dagens 250 hektar. Med lerhalter mellan 25 och 40 %, lämpar sig jorden mycket bra för modern växtodling. Animalieproduktion har inte förekommit på gården de senaste 70 åren.


Huvudbyggnaderna uppfördes 1874-1876. Familjen Håkansson köpte gården 1926. Mjölkproduktionen upphörde 1945 och de sista grisarna såldes 1967.


Vi brukar även ett flertal gårdar mellan Tågarp och Marieholm på 850 hektar. Markerna är välarronderad och mer lättbrukad.


I dag omfattar Västergård fem verksamhetsområden:

  • Jordbruket på egen och arrenderad mark med uppförökning av nya sorter i små mängder som specialitet.
  • Utsädesproduktion, drivs tillsammans med Svenska Foder (fyra årsarbeten).
  • Byggfirma, inriktad på renovering och tillbyggnad (fyra medarbetare).
  • Rörläggningsfirma, med tonvikt på installation av värmepumpar samt värmepannor för spannmål (en medarbetare).
  • Fastighetsskötsel. Vi har byggt en förskola för ca 100 barn (Alfabo) i Tågarp som drivs av Svalövs Kommun. Vi står för fastighetsskötseln.


Årligen besöks Västergård av ett par hundra lantbrukare i olika typer av studiebesök.


Bästa Hälsningar

Lars Håkansson med familj och personal


 

Karin och Lars Håkansson.

VÄSTERGÅRD - Jordbruk i förädling.


   Huvudbyggnaden uppfördes 1876. Övriga byggnader inrymmer bland annat en modern anläggning för utsädesproduktion.

ADRESS:

Västergård, 268 75 Tågarp

Tel: 0418-500 25, 0705-14 03 39

Fax: 0418-501 05

Västergård sedan 1874